Coaching

Ved coaching udnytter coachen samtalen til at finde frem til klientens egne ønsker, behov og mål. Coachens opgave er at hjælpe klienten til at finde svarene inde i sig selv, ved at stille de rigtige spørgsmål. Coachen levere ikke svarene, men støtter klienten til selv at finde frem til dem. Ved behov understøttes spørgsmålene af enkelte afklaringsøvelser.

De enkelte coaching sessioner benyttes til at afklare mål, skabe fokus, afklare problemstillinger m.m. og lægge en plan. I mellem de enkelte sessioner skal klienten handle ud fra den plan, der er blevet lagt. Et coaching forløb, er derfor ofte bygget op over et forløb på 5-10 sessioner med 1 – 2 ugers mellemrum. Efterfølgende kan der, ved behov, aftales et længere forløb med coaching hver 2. – 4. uge.

“Coaching er at hjælpe mennesker med at opnå den bedst mulige præstation, ud fra det materiale og de ressourcer som det enkelte menneske allerede besidder. Coaching handler om at frigøre dette materiale.” Whitmore (1996).

Som din coach hjælper jeg dig til at skabe klarhed over hvad du vil med dit liv, hvilke muligheder du har udfra din nuværende situation og hvordan du kan udnytte det du kan til at skabe dig en indholdsrig fremtid.

De fleste kommer til mig fordi de:

  • Har fået en kronisk sygdom eller et handicap og skal forholde sig til en ny situation.
  • Føler sig pressede/stressede i deres nuværende situation.
  • Har lavt selvværd og/eller selvtillid og nu ønsker at komme videre – at tro på sig selv
  • Ønsker afklaring af indre mål i forbindelse med at skulle skifte arbejdsområde p.g.a. ny livssituation.
  • Ønsker at se mulighederne ved overgangen fra arbejde til pensionist.
  • Ikke føler sig tilfredse med tilværelsen generelt.
  • Ønsker en bedre balance mellem arbejde og privatliv.
  • Ønsker generelt en bredere horisont, afklaring af indre mål m.m.

Du guides til at finde dine egne værdier,  kompetancer og muligheder. Til at sætte klare mål og skabe en velbalanceret tilværelse.

Jeg støtter dig i at nå dine mål ved at holde fokus på det vigtigste, hepper på sidelinjen og hjælper dig med at finde frem til det næste trin.

Som klient hos en coach er det dine tanker, værdier, ønsker og mål, der er i centrum. Ved hjælp af samtaler og enkle øvelser findes frem til dine inderste ønsker og værdier og der sættes relevante, specifikke mål. Imellem de enkelte sessioner arbejder du videre på egen hånd.

Det vigtigste element i coaching er dine egne mål og værdier. De indledende gange benyttes oftest til at finde frem til din inderste kerne; hvilke indre værdier har du, hvad er dit livsmål og hvilke ønsker gemmer du på, når der ses forbi omgivelsernes pres. Efter at have afdækket dine indre værdier, lægges en strategi for hvordan du kommer videre i livet. Vi finder frem til de indre/skjulte blokeringer der holder dig tilbage for at nå dine mål og arbejder på at eliminere disse hurtigt, skånsomt og effektivt.

Har din livssituation ændret sig, ser vi på hvordan du bedst kan udnytte dine evner og opnå dine mål, så du fremover kan leve et godt og tilfredsstillende liv.

Book en  uforpligtende, gratis telefonisk samtale. Her afklares hvilke behov du har som klient og om coaching er den rette måde for dig at komme videre. Denne samtale varer ca. 30 min. Herefter aftales 1. session.

Der afsættes 50 minutter pr. coaching session. Enkelte emner afklares efter 1 gang, men for det meste aftales et forløb på 5-10 sessioner, ofte med 2 – 3 uger i mellem hver session.

Coachingen foregår enten personligt, i Værløse, eller telefonisk. Første gang foregår oftest personligt, afhængigt af afstanden.