Kursus: Find den indre styrke – når hverdagen er svær

Din indre styrke kan hentes frem når du har brug for den.  For at finde den indre styrke skal du

  • være bevidst om at den indre styrke er en del af dig
  • tro på at du kan udnytte din indre styrke

Den indre styrke er kendetegnet ved at være en tro. En tro på at kunne – en tro på at det skal nok gå – en tro på at ”jeg kan selv gøre noget for at komme videre”.

Denne tro viser sig forskelligt for den enkelte og mange bliver først bevidste om deres indre tro ved alvorlige kriser, sygdom, dødsfald m.m.

Vi kan udnytte vores indre tro til at finde den indre fred og komme videre i vores liv. Samtidig er vores indre tro grundstenen i vores helbredelses proces – Et vigtigt men ofte overset punkt.

Jeg viser hvor stor betydning vores indre tro har. Jeg giver dig redskaber til at styrke og udnytte din indre tro til at øge din livskvalitet og få det bedre.

Tid: Mandag den 30. september kl. 14.00 – 17.30

Sted: Nye Tider, Anyvej 11, 3500 Værløse

Pris: 345,00 kr.

Tilmeldingsfrist d. 27. sept. kl. 12.00

 

Jeg glæder mig til at se dig

Lotte Vesterli

Ergoterapeut, Coach, RIM-facilitator
www.vesterli-coaching.dk