RIM

En af de mest spændende nyskabelser indenfor personlig udvikling er RIM-metoden, der er udviklet af Dr. Deborah Sandella. RIM bearbejder indre blokeringer og styrker både det bevidste og ubevidste jeg, for at frigøre alle dine ressourcer.

 

En RIM coaching session hos Lotte – er en yderst præcis metode/teknik til at finde vejen ud af fastlåste problemstillinger.

Johan

Hvad er RIM?

RIM står for Re-generating Images in Memory, hvilket kan oversættes til “fornyelse af dine indre billeder”. Det er en mild, men utrolig effektiv, metode til at kommunikere direkte med din ubevidste hukommelse.

Metoden anvender let meditation, visualiseringer og indre dialog til at fremkalde og bearbejde lagrede erindringer. Deres blokerende effekt mindskes eller fjernes, hvorved alle intellektuelle, følelsesmæssige og fysiske ressourcer frigøres. Dette inspirerer typisk klienten til praktiske handlinger, der fører videre mod personens mål.

RIM er baseret på moderne indsigt i både psykologi og neurologi og bliver blandt andet brugt til at

  • Opnå en indre følelse af ro og sikkerhed.
  • Integrere fremtidige succesoplevelser i underbevidstheden
  • Tage vigtige beslutninger, baseret på intuitiv viden.
  • Redigere, udviske eller omskrive smertefulde oplevelser.
  • Opløse skjulte følelsesmæssige begrænsninger

RIM er udviklet af Dr. Deborah Sandella på baggrund af traditionelle, somatiske behandlingsformer, Dr. Milton Ericksons arbejde med hypnose i psykoterapi og forskellige guidede visualiseringsformer. Metoden er bl.a. fundet effektiv til lindring af symptomer på stress-relaterede sygdomme og til øgelse af patienters livskvalitet (Boxwell Dissertation, Holos University, 2004). Dr. Sandella føler nu metoden er så veludviklet, at hun kan uddanne andre i den. Jeg har været heldig at komme tidligt med i denne revolutionerende metode og er den første certificerede RIM Facilitator i Danmark og nr. 3 i Europa.

Oprindelig er RIM-metoden udviklet empirisk som en syntese af forskellige metoder, der viste sig effektive i psykoterapi – uden at man oprindelig kunne forklare, hvorfor metoden var effektiv. Den seneste neurologiske forskning af bl.a. Dr. Candace Pert har nu afdækket de biologiske processer i hjernen i forbindelse med skabelse og vedligeholdelse af erindringer, og disse forklarer hvordan RIM virker (Molecules of Emotion: The Science Between Mind-Body Medicine, ISBN 0-684-84634-9).

En RIM-session er et afsluttet hele og uafhængig af andre sessioner. En fuld session er typisk 1½ – 2 timer lang, inklusive en indledende og afsluttende samtale. De fleste klienter finder det mest gavnligt at have en serie sessioner med mellemrum på 3-4 uger for at opnå optimal effekt. Enkelte klienter, som ønsker at arbejde med et meget veldefineret emne, kan dog have nok i en enkelt session.

Der er mere information om RIM metoden på Dr. Sandellas hjemmeside www.riminstitute.com